Chiếc nón phân loại sẽ ế việc vì mọi công việc được chuyển cho máy tính.

Se the nao neu Hogwarts co mang internet? - Anh 1

Se the nao neu Hogwarts co mang internet? - Anh 2

Se the nao neu Hogwarts co mang internet? - Anh 3

Se the nao neu Hogwarts co mang internet? - Anh 4

Ocu