(GD&TĐ)-TS. Phạm Quang Hưng - Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết Hội đồng ĐHQGHN đã phê duyệt Đề án thành lập Trường ĐH Quốc tế trên cơ sở phát triển Khoa Quốc tế hiện nay.

TS. Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm học 2010 - 2011 của Khoa Quốc tế là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của ĐHQGHN triển khai thành công Đề án theo đúng kế hoạch đã đề ra. Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) đã triển khai thành công nhiều chương trình đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao. Năm học vừa qua, Khoa đã triển khai hai chương trình đào tạo mới bằng tiếng Anh là ngành Kinh doanh quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng và ngành Khoa học Quản lý liên kết với ĐH Keuka, Hoa Kỳ. Trong đó chương trình Kinh doanh quốc tế được công nhận liên thông chuyển tiếp với nhiều trường đại học tại Malaysia, Anh, Hà Lan, Australia. Hiếu Nguyễn