(VietQ.vn) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai, Bộ Tài chính đã có công văn 8412 ngày 21/6 giao cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được quyền quyết định giá theo biên độ tần suất quy định.

Xăng, thuế có sự điều chỉnh

Thứ trưởng cho biết thêm, Bộ Tài chính trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp nhưng phải tuân thủ theo Nghị định 84: doanh nghiệp được quyền quyết định nhưng biên độ giá trong mỗi lần điều chỉnh không vượt quá 7%; thời gian điều chỉnh giữa 2 lần tối thiểu là 10 ngày.

Doanh nghiệp định giá theo Nghị định 84 và Thông tư 234 phải tính toán giá cơ sở, giá bán hiện hành; đồng thời phải đăng ký giá với cơ quan quản lý giá. Trong trường hợp cần thiết, liên bộ công thương và tài chính sẽ có biện pháp về giá, thuế, quỹ bình ổn để điều hành.

"Hiện nay, các doanh nghiệp xăng dầu đang thực hiện giá bán xăng dầu thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thời điểm quyết định tăng giá sẽ do doanh nghiệp", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai nói việc xăng tăng là do doanh nghiệp tự quyết

Về thuế thu nhập cá nhân đang gây nhiều tranh cãi, Thứ trưởng cũng nói rằng khi được áp dụng, mức giảm trừ gia cảnh Luật thuế TNCN mới đã tính cho từ năm 2014 trở đi chứ không chỉ năm 2013, nên không sợ bị lạc hậu.

Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế TNCN sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới đây. Chính phủ đã thành lập ban soạn thảo và thảo luận xin ý kiến rộng rãi các bộ, ban, ngành và nhân dân để hoàn chỉnh, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó trình Quốc hội vào tháng 10.

Ba nội dung cơ bản được chú ý trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế TNCN là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh; sửa đổi bổ sung phạm vi và đối tượng chịu thuế; kỳ tính thuế và quyết toán thuế.

Trong đó, nội dung được quan tâm nhất là giảm trừ gia cảnh. Luật thuế thu nhập cá nhân mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013

"Sau khi nghiên cứu tổng hợp ý kiến tham gia, Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nộp thuế từ 4 lên 9 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng", Thứ trưởng Mai nhấn mạnh.

Theo đó, với mức giảm trừ gia cảnh đề xuất như vậy, hiện nay so với thời điểm cuối 2011 sẽ có 70% người nộp thuế từ tiền lương, tiền công chuyển sang không phải nộp thuế.

Doanh nghiệp nhà nước nắm trên 50% vốn sẽ thuộc diện quản lý

Ông Vũ Đức Đam - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), cho biết 208.000 lượt doanh nghiệp được gia hạn thuế VAT của tháng 4 đến tháng 6 với số tiền gia hạn khoảng 10.000 tỉ đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn cho trên 8.200 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 347 tỉ đồng. Trên 3.000 doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất với tổng số tiền 339 tỉ đồng.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam

Cũng theo Chủ nhiệm VPCP, trong phiên họp vừa qua Chính phủ đã thảo luận về dự thảo nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

"Thời gian qua nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa làm tốt vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế, hiệu quả thấp, một số nơi thua lỗ, tiêu cực", thông cáo của VPCP nêu rõ.

Các DNNN nắm trên 50% vốn cũng sẽ thuộc diện quản lý để khắc phục bất cập trong quản lý sau cổ phần hóa...

"Chính phủ sẽ tăng vai trò thẩm quyền, trách nhiệm của bộ chuyên ngành từ quản lý cán bộ đến quy hoạch, kế hoạch... của các tập đoàn nhà nước", Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Hà Nho - Hạ Chi