Trao đổi với Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam (ảnh) nói rằng, biện pháp quan trọng nhất để chống đầu cơ bất động sản (BĐS) là phải làm tốt công tác dự báo, quy hoạch để cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu của xã hội.