Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý thông tin về chất lượng và an toàn thực phẩm nước mắm.

Theo đó, Tổ công tác này sẽ tiến hành họp các thành viên để trao đổi, thống nhất và triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ giao, bắt đầu từ ngày 26/10/2016.

Cụ thể, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu khoa học trong và ngoài nước, quy định của quốc tế và Việt Nam; tổ chức làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước (FAO, WHO...) về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nước mắm để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao.

Se lay y kien chuyen gia nuoc ngoai ve chat luong nuoc mam - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thời gian vừa qua, thông tin nước mắm nhiễm Arsen (thạch tín) khiến dư luận hoang mang. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế để có thông tin chính thức, công khai, rõ ràng, đầy đủ tới nhân dân về loại và hàm lượng Arsen an toàn trong sản phẩm nước mắm cũng như các thông tin cần thiết khác liên quan, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Bộ Y tế cũng đã kết quả kiểm tra nước mắm tại 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Theo kết quả kiểm tra, 100% các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Asen vô cơ.

Theo thống kê, Việt Nam mỗi năm sản xuất khoảng 170 triệu lít nước mắm các loại, chủ yếu tiêu thụ nội địa. Trong đó, tổng công suất chế biến nước mắm truyền thống vào khoảng 103,1 triệu lít/năm (công suất tối đa có thể tới 273 triệu lít), còn lại là nước mắm công nghiệp .

VĂN HUY