Ngày 28-5, Thanh tra TPHCM đã chủ trì cuộc họp cùng các cơ quan, Văn phòng HĐND – UBND TP, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an TP, Mặt trận Tổ quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp và Báo SGGP để góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong việc trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu về phòng chống tham nhũng trên địa bàn TP.