Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị UBND TP công khai kết luận thanh tra về quản lý Nhà nước đối với các chung cư trên trang thông tin của Sở Xây dựng để các bên biết và thực hiện.

Se kien nghi cong khai danh sach chung cu co tranh chap, khieu nai, to cao - Anh 1

Sở Xây dựng TP kiến nghị công khai kết luận thanh tra về quản lý nhà nước đối với các chung cư trên trang thông tin của Sở. Ảnh: CN

Theo Sở Xây dựng, đến tháng 8/2015, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 1.037 chung cư đã đưa vào sử dụng, trong đó có 79 chung cư có xảy ra tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Các tranh chấp xoay quanh quyền sở hữu, sử dụng chung; về việc đóng góp, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, phí quản lý vận hành; tranh chấp liên quan đến xác định diện tích căn hộ, thời hạn, trách nhiệm bảo hành nhà chung cư…

Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tổ chức hội nghị nhà chung cư; lựa chọn và hoạt động đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng đã thành lập các đoàn thanh tra tại 18 chung cư. Việc tổ chức thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP hoặc theo kế hoạch hàng năm của Giám đốc Sở.

Sở Xây dựng cho biết, sẽ cân nhắc việc kiến nghị UBND TP cho công bố công khai danh sách những chung cư đang xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn TP.

Cảnh Nhật