Nhằm giải quyết tình trạng “loạn” hoa hậu, ra ngõ gặp... “hoa hậu”, ngày 17-4 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện “Quy chế tổ chức thi hoa hậu” đồng thời bàn bạc đưa ra nhiều giải pháp khắc phục.