Thanh Hoa

Se di doi tru dien tai nga ba QL14B voi duong Cau Do-Tuy Loan - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 7-10 có đăng thông tin: "Tại ngã ba QL14B với đường Cầu Đỏ - Túy Loan đang tồn tại một cột điện chiếu sáng ngáng đường, cách hành lang đường bộ 30cm, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông...". Sau khi báo đăng, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra thực tế và có công văn phản hồi với Báo Công an TP Đà Nẵng. Theo đó, Cty sẽ phối hợp với các bên liên quan tiến hành lập biên bản xử lý di dời trụ điện chiếu sáng trên trong thời gian sớm nhất.