(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết hiện đang xây dựng tiêu chí mới xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo để hướng dẫn địa phương rà soát, đề xuất thực hiện giai đoạn 2011-2015.

Ông Nguyễn Đình Hùng, giáo viên trường Tiểu học Chí Công 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phản ánh: Xã Chí Công là xã vùng biển, còn nhiều khó khăn nhưng chưa được công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Trong khi đó, thị trấn Phan Rí Cửa, thị trấn Liên Hương thuộc huyện có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi hơn nhưng đã được công nhận là các xã đặc biệt khó khăn. Qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ông Hùng mong muốn cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, khảo sát để có sự điều chỉnh sát với thực tế. Đề nghị của ông Hùng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Ngày 3/12/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 14/5/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 683/2004/QĐ-LĐTBXH về ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, đồng thời hướng dẫn địa phương rà soát, đề xuất xã phù hợp với tiêu chí đã nêu để xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2006- 2010. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đánh giá kết quả thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã đặc biệt khó khăn ven biển, hải đảo 2006 - 2010, đề xuất tiêu chí mới, hướng dẫn địa phương rà soát, đề xuất để thực hiện giai đoạn 2011 - 2015. Như vậy, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đáp ứng tiêu chí theo quy định, tỉnh Bình Thuận đề nghị sẽ xem xét, bổ sung để thực hiện trong giai đoạn tới. Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), dự kiến đến tháng 6/2011 sẽ hoàn tất việc xây dựng tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo cho phù hợp với giai đoạn mới, trên cơ sở đó, sẽ hướng dẫn các địa phương rà soát, đề xuất xã phù hợp để thực hiện. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc