Người ta thường gọi điện ảnh Hoa Kỳ đơn giản là Hollywood tức là gọi theo địa danh Hollywood, nơi tập trung các hãng phim và trường quay lớn nhất của Mỹ.