(PL)- Sở Tư pháp TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/2011 của UBND TP.HCM về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của thừa phát lại.

Theo đó, đến cuối năm nay TP.HCM sẽ mở thêm ba văn phòng thừa phát lại. Để chuẩn bị cho việc này, Sở Tư pháp sẽ tổ chức đào tạo và bổ nhiệm thêm thừa phát lại, phát triển đội ngũ thư ký nghiệp vụ cho thừa phát lại. Hiện nay, Sở Tư pháp TP.HCM đang nghiên cứu để đến đầu năm 2012 sẽ tham mưu cho UBND TP.HCM về những chính sách ưu đãi đối với hoạt động của thừa phát lại, tương tự như các lĩnh vực xã hội hóa khác. Trước đó, phát biểu tại hội nghị sơ kết thí điểm thừa phát lại tại TP.HCM vào cuối tháng 6-2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã nhấn mạnh: “Việc xã hội hóa giáo dục, y tế… nhận được nhiều ưu đãi, không có lý gì xã hội hóa việc thi hành án dân sự bằng chế định thừa phát lại lại không nhận được ưu đãi”. Bộ trưởng cho biết Bộ Tư pháp sẽ kiến nghị với trung ương để có chính sách ưu đãi cho thừa phát lại. ÁI PHƯƠNG