(VnMedia) - Trong tuần này Microsoft sẽ “bỏ bom” người dùng Windows 7 Beta bằng một loạt các bản cập nhật “giả mạo” nhằm mục đích thử nghiệm cơ chế tự động cập nhật Windows Updates của hệ điều hành này.