Trong quý IV/2017, Ban Quản lý Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2" tỉnh Quảng Trị (BQLDA BCC tỉnh Quảng Trị) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Khai thác gỗ thí điểm và Gói thầu Bảng hiệu mô hình trình diễn.

Se chon nha thau khai thac go thi diem tai Quang Tri - Anh 1

Ảnh Internet

Hai gói thầu này thuộc Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2, tỉnh Quảng Trị. Loại hợp đồng là trọn gói. Đặc biệt, 2 gói thầu này đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

Thanh Tú