Ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ này chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định việc áp dụng thuế tuyệt đối các mặt hàng gạo và phân urê xuất khẩu trong tháng 6/2008.