SDT bị đề nghị truy thu 28,36 triệu đồng thuế GTGT và 852,5 triệu đồng thuế TNDN (tổng cộng 880,8 triệu đồng).

SDT bi truy thu va phat hon 1,2 ty dong - Anh 1

CTCP Sông Đà 10 (mã SDT - HNX) đã công bố kết luận của cơ quan thuế.

Theo đó, Đoàn kiểm tra kiến nghị Lãnh đạo Cục thuế TP Hà Nội xử lý về thuế sau thanh tra đối với SDT với tổng số tiền phạt là hơn 1,25 tỷ đồng. Trong đó, SDT bị đề nghị truy thu 28,36 triệu đồng thuế GTGT và 852,5 triệu đồng thuế TNDN (tổng cộng 880,8 triệu đồng).

Bên cạnh đó, công ty phải chịu phạt tiền tổng cộng gần 373 triệu đồng đối với các hành vi là phạt tiền với mức phạt 20% tính trên số tiền thuế tăng lên sau kiểm tra năm 2015 (176 triệu đồng); Tiền chậm nộp với mức phạt 0,05%/ngày tính trên số thuế truy thu từ năm 2011 - 2015 đến ngày 30/6/2016 (71,2 đồng); Phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn (35 triệu đồng); Xử phạt chậm nộp đối với hành vi kê khai chậm thuế GTGT (2,2 triệu đồng); Phạt chậm nộp đối với thuế tăng lên năm 2014 (86,8 triệu đồng); Phạt thủ tục kê khai đối với hành vi không nộp Phụ lục 03-7/TNDN năm 2015... (1,4 triệu đồng).

Ngày 10/11/2016 vừa qua SDT đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc Công ty sử dụng hệ thống nhãn hiệu mới của Tổng Công ty Sông Đà. Bên cạnh đó, SDT còn trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện vào ngày 27/12/2016.