Ngày 04/01/2011, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/12/2010 của CTCP Sông Đà 3. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn thông báo nêu trên tại văn bản đính kèm. Tài liệu đính kèm: SD3: Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng