CTCP Sông Đà 2 (SD2) thông báo, ngày 7/10/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 10% và thực hiện quyền mua gần 4,7 triệu cổ phiếu tỷ lệ 3:2 để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/10/2010 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10/2010. Cụ thể, vào ngày 27/10/2010 SD2 sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tức vào ngày chốt quyền mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phần của SD2 sẽ được nhận 1.000 đồng. Đồng thời, SD2 sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong đó tổng số cổ phiếu chào bán là 4.666.666 cổ phần, tỷ lệ thực hiện: 3:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phần mới). Giá phát hành là 10.000 đồng/ cổ phần. Toàn bộ số cổ phần không chào bán hết (nếu có), số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 15.000 đồng/ cổ phần. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần , thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 25/10/2010 đến ngày 16/11/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: từ ngày 25/10/2010 đến ngày 19/11/2010. Về địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại Trụ sở CTCP Sông Đà 2, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Được biết, ngoài việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với số lượng 4.666.666 CP theo tỷ lệ thực hiện là 3:2 với mức giá chào bán 10.000 đồng/CP thì SD2 còn thực hiện phát hành 333.334 cổ phiếu cho CBCNV với cùng mức giá để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Viện Nguyễn HNX