CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (HNX: SCR) dự kiến sẽ phát hành 7,149,993 cp để trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 5%.

Được biết tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 của SCR vào ngày 26/04, Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu trong năm 2012.

Sanh Tín (Vietstock)

Infonet