Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore đang thử nghiệm mẫu xe scooter tự động phục việc di chuyển qua những khoảng cách ngắn.