HĐQT CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016, theo đó lợi nhuận sau thuế bị điều chỉnh giảm 72,5% từ 19,5 tỷ đồng xuống còn 2,16 tỷ đồng.

Cụ thể, SCL sẽ điều chỉnh giảm doanh thu thuần kế hoạch giảm 15% từ 161,4 tỷ đồng còn 137,9 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm đến 72,5%, từ 4.6 tỷ đồng còn 1,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức trong năm 2016, trước đó kế hoạch dự chi với tỷ lệ 2%.

Kế hoạch điều chỉnh năm 2016

SCL: Ke hoach lai rong 2016 giam hon 72% sau dieu chinh - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của SCL ghi nhận gần 84 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, thực hiện 52% so với kế hoạch ban đầu. Lãi ròng gần 2,7 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch ban đầu.