(Công lý) - SCIC đã chốt Liên danh tư vấn để lên phương án và định giá khởi điểm khi bán 9% vốn Nhà nước tại Vinamilk gồm Morgan Stanley, SSI và VinaCapital.

SCIC chot Lien danh tu van ban 9% co phan Vinamilk - Anh 1

Liên danh tư vấn để lên phương án và định giá khởi điểm khi bán 9% vốn Nhà nước tại Vinamilk gồm Morgan Stanley, SSI và VinaCapital.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ký hợp đồng tư vấn tài chính với Liên danh tư vấn cho thương vụ bán vốn tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital). Trong đó Morgan Stanley là tư vấn đứng đầu Liên danh.

Thông báo của SCIC cũng nêu rõ, việc lựa chọn Liên danh tư vấn được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu.

Liên danh tư vấn nói trên sẽ tư vấn tổng thể phương án bán vốn, định giá khởi điểm, tư vấn tổ chức giới thiệu tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức bán cổ phần.

Việc lựa chọn Liên danh tư vấn bao gồm các tổ chức tài chính có uy tín trong và ngoài nước sẽ đảm bảo việc thực hiện bán phần vốn nhà nước tại Vinamilk một cách công khai, minh bạch, hiệu quả và chống lợi ích nhóm theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.