Với vai trò là doanh nghiệp bền vững kiểu mẫu hàng đầu thế giới trong ngành Vật liệu Xây dựng trong 4 năm liên tiếp do chỉ số phát triển bền vững Dow Jones - DJSI bình chọn, SCG đã chủ trì Hội nghị Phát triển Bền vững Đông Nam Á 2014. Mục tiêu trong năm thứ tư của Hội nghị là hướng tới tạo tiền đề cho sự bền vững thực sự của toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời đi xa hơn trong việc thiết lập một cộng đồng phát triển bền vững cho tương lai, trong đó nhấn mạnh phát triển bền vững không chỉ là một lựa chọn mà còn là phương thức bắt buộc cho các doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển trong dài hạn.

Ông Kan Trakulhoon, Chủ tịch kiêm CEO của SCG, cho biết Hội nghị hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng bền vững, từ đó sẽ dẫn tới sự phát triển bền vững thực sự trong toàn bộ quy trình kinh doanh. Hội nghị, với tư cách là nơi cung cấp thông tin, hy vọng sẽ tạo nên một diễn đàn trao đổi kiến thức cho tất cả các bên, bao gồm các cơ quan chính phủ, các khu vực kinh tế tư nhân và các thể chế tài chính như sàn giao dịch chứng khoán, phòng thương mại, các nghiệp đoàn, các ngân hàng thương mại và liên minh các hiệp hội doanh nghiệp – nhằm mở rộng quy mô kinh doanh tại Đông Nam Á.

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững SCG, cho biết: “Kế hoạch phát triển bền vững của SCG đặt trọng tâm đầu tiên vào hoạt động nội bộ trước khi lan tỏa ra toàn bộ quy trình sản xuất – từ chuỗi ung ứng cho tới người tiêu dùng. Chúng tôi quan tâm tới lợi ích môi trường ngay từ khâu thu mua bằng cách thiết lập quy chuẩn “Làm xanh chuỗi cung ứng” nhằm đảm bảo các đối tác phải có các biện pháp an toàn và bền vững. Chúng tôi cũng quan tâm tới việc đào tạo các đối tác vận tải về kỷ luật công việc thông qua Trường Phát Triển Kỹ Năng, đồng thời quan tâm đến lợi ích xã hội thông qua rất nhiều các dự án cộng đồng của tập đoàn”.