Công ty CP Nước giải khát Chương Dương đính chính thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau: