Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty xây dựng cổ phần số 5 (SC5), 3 cổ đông nội bộ, Trần Minh Hải, Trần Quang Mỹ và Đoàn Quang Đình đã thực hiện giao dịch gần 690.000 cổ phiếu.

SC5: Cac 'sep' trao tay gan 690.000 co phieu - Anh 1

Với lý do giải quyết việc cá nhân, ông Đoàn Quang Đình, thành viên HĐQT SC5 đã bán gần 690.000 cổ phiếu cho Chủ tịch HĐQT SC5 Trần Quang Mỹ (500.000 cổ phiếu) và Thư ký HĐQT Trần Minh Hải (gần 190.000 cổ phiếu).

Giao dịch đã hoàn tất vào ngày 19/10/2016.

Sau giao dịch, ông Đình không nắm giữ cổ phiếu nào của SC5. Trong khi đó, ông Mỹ và ông Hải nắm trong tay gần 3,7 triệu và gần 190 ngàn cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 24,5% và 1,26%.

Để thực hiện giao dịch này, ông Mỹ đã phải chi hơn 12 tỷ đồng, còn ông Hải phải chi với số tiền gần 4,7 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu SC5 vào ngày 19/10/2016, tức ngày hoàn tất giao dịch, là 24.700 đồng.

Ngọc Đỗ