CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) cho biết đã phát hành thành công toàn bộ 400.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong ngày 22/9/2010.

Tổng số trái phiếu SBS phát hành 400.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000.000 đồng và mức giá phát hành là 100% mệnh giá. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất được tính 13%/năm. SBS cho biết, đối tượng mua toàn bộ trái phiếu trên là một tổ chức Ngân hàng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu là 400 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được SBS sử dụng cho mục đích tài trợ cho các khoản mục tài sản ngắn hạn như: Repo, Margin loan, cầm cố, ứng trước. SBS-Bao cao phat hanh 400 ty dong trai phieu rieng le va ket qua phat hanh.zip HOSE