(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS-HOSE) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 22/9/2010, SBS đã phát hành toàn bộ 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho 1 tổ chức ngân hàng. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, đáo hạn ngày 22/9/2010, lãi suất 13%/năm. SBS cho biết, công ty phát hành lượng trái phiếu này để tài trợ cho các khoản mục tài sản ngắn hạn (repo, margin loan, cầm cố, ứng trước). Trước đó, SBS đã phát hành thành công 805 tỷ đồng trái phiếu (605 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm). Ngày 30/9 tới là ngày chốt quyền để SBS phát hành 13,81 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến tháng 10 tới, SBS sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2010.