Chỉ bằng một cử chỉ động tác, những câu nói dù không phát thành lời vẫn có thể được hiểu. Sự truyền đạt thông tin đó là nhờ… ngôn ngữ ký hiệu. Ngôn ngữ của nét mặt, của cử chỉ đang được giới trẻ Hà Nội theo học khá đông.