(ATPvietnam.com) -CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã chứng khoán: SAV) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu SAV * Nhìn nhận của giới đầu tư về SAV Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 75,986 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 6,66% so với quý II/2008 (tương đương giảm 5,419 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 172,27 tỷ đồng, tăng 1,9% (tương đương tăng 3,206 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 Công ty mẹ đạt 3,214 tỷ đồng, tăng 157,9% so với quý II/2008 (tương đương tăng 1,968 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6,734 tỷ đồng, tăng 99,3% (tương đương tăng 3,355 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 676 đồng. Báo cáo kết quả kinh doanh: CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO LŨY KẾ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 75.994.291.279 174.153.317.856 Các khoản giảm trừ doanh thu 8.000.000 1.882.954.545 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 75.986.291.279 172.270.363.311 Giá vốn hàng bán 63.029.802.861 142.360.915.163 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12.956.488.418 29.909.448.148 Doanh thu hoạt động tài chính 7.949.725.756 11.051.004.081 Chi phí tài chính 1.559.484.251 4.006.252.356 Chi phí bán hàng 1.373.092.528 3.095.939.028 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.022.419.198 25.346.416.276 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.951.218.197 8.511.844.569 Thu nhập khác 419.575.936 594.489.162 Chi phí khác 16.732.072 24.007.245 Lợi nhuận khác 402.843.864 570.481.917 Lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết Tổng lợi nhuận trước thuế 4.354.062.061 9.082.326.486 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.014.448.098 2.168.528.470 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.339.613.963 6.913.798.016 Lợi ích cổ đông thiểu số 125.420.827 180.272.867 Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 3.214.193.136 6.733.525.149 Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 28/7/2009 cổ phiếu SAV tăng 1.000 đồng (3,17%) ở mức 32.500 đồng/cp với 16.060 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 28/07/2009 32,500 1,000 3.17 16,060 27/07/2009 31,500 0 0.00 9,700 24/07/2009 31,500 1,200 3.96 15,970 23/07/2009 30,300 400 1.34 2,510 22/07/2009 29,900 900 3.10 700 Hồng Hạnh Các tin liên quan SAV: Quỹ tầm nhìn SSI mua 68.200 cp và bán 259.640 cp, giảm còn 3,92% SAV: EVN Land Saigon mua xong 506.650 cổ phiếu, nâng tỷ lệ 5,085% SAV: Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 20.000 cổ phiếu từ 21/7 SAV: quý I/2009 lợi nhuận 3,52 tỷ, tăng 65,06%, EPS đạt 357 đồng SAV: hoàn tất việc mua lại 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ SAV: 12/2 không hưởng quyền trả cổ tức năm 2008 bằng tiền tỷ lệ 10% SAV: năm 2008 lãi 14,79 tỷ, giảm 4,56%, EPS đạt 1.511 đồng SAV: Vietnam Property đã mua 117.510 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 18,34% SAV: thay đổi nhân sự, sáp nhập 2 nhà máy và trả cổ tức 2008 tỷ lệ 10% SAV: Vietnam Property đã mua 288.160 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 17,16% SAV: Deutsche Asset Management bán 100.000 cổ phiếu, giảm còn 4,61% SAV: Vietnam Property đã mua 101.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 14,27% SAV: Vietnam Property đã mua 397.300 cổ phiếu, nâng tỷ lệ 13,25% SAV: Merrill Lynch International bán 165.030 cổ phiếu, giảm còn 3,57% SAV: Thành viên HĐQT đăng ký bán 4.000 cổ phiếu từ 10/12 SAV: Hong Long Limited đã bán toàn bộ 488.320 cổ phiếu SAV: Vietnam Property Holding mua xong 648.320 cp, nâng tỷ lệ 9,27% SAV: Hong Long đăng ký bán toàn bộ 488.320 cổ phiếu từ 26/11