Cục thuế Hà Nội công bố kết luận thanh tra thuế tại CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP do ông Lê Xuân Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Cục thuế đã yêu cầu NHP nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp với tổng số tiền 511,2 triệu đồng.

Sau xu phat vi ban 'chui' co phieu, doanh nghiep cua ong Le Xuan Nghia tiep tuc bi truy thu thue - Anh 1

Ông Lê Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT NHP. Ảnh: TL

Kết luận của Cục thuế Hà Nội cho biết, kết quả thanh tra về việc mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán cho thấy CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu (mã NHP) đã mở sổ sách kế toán theo dõi, hạch toán kết quả kinh doanh theo quy định.

Về việc kê khai, nộp thuế đã chấp hành các quy định về việc kê khai, nộp thuế. Tuy nhiên, theo Cục thuế Hà Nội vẫn còn tồn tại các nội dung như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Cục thuế Hà Nội, NHP đã kê khai thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tương ứng chi phí mua hàng hoá của đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh, không có đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều 15 Thông tư 219 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Cũng theo Cục thuế Hà Nội, NHP đã kê khai chi phía mua hàng hoá của đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh, không đủ hồ sơ theo quy định, kê khai chi phí tài chính không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ thanh tra theo quy định, kê khai chi phí trích khấu hao nhà xưởng của tài sản chưa thuộc quyền sở hữu của công ty, chưa đủ điều kiện trích khấu hao theo quy định.

Về tình hình sử dụng hoá đơn, Cục thuế Hà Nội cho biết, hàng quý NHP đã có báo cáo sử dụng hoá đơn gửi cơ quan thuế tuy nhiên, quý I và III/2014 công ty lập sai chỉ tiêu số lượng hoá đơn sử dụng và hoá đơn xoá bỏ.

Về sử dụng hoá đơn của đơn vị kinh doanh, đơn vị có sử dụng hoá đơn của đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh. Cụ thể năm 2014, 2 số hoá đơn của 2 đơn vị; năm 2015,  1 số hoá đơn của 1 đơn vị.

“Căn cứ công văn của đơn vị và hồ sơ thực tế, đoàn thanh tra xử lý loại 2 hoá đơn của CTCP in và truyền thông DTT và Công ty TNHH MTV ngôn ngữa New Vision ghi nhận 1 số hoá đơn của Công ty TNHNN PKC", Cục thuế cho biết.

Theo Cục thuế Hà Nội, từ các nội dung nêu trên, đoàn thanh tra xác định số liệu tăng giảm qua thanh tra với tổng số tiền 352,2 triệu đồng trong đó chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp với 351,5 triệu đồng.

Cục thuế Hà Nội yêu cầu NHP chấn chỉnh ngay những tồn tại nêu trên, điều chỉnh sổ sách kế toán, các tài khoản có nội dung liên quan ngay sau khi nhận được kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, yêu cầu phía NHP nộp ngay các khoản nợ đọng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục thuế cũng yêu cầu NHP nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm Pháp luật về thuế, tổng số tiền 511,2 triệu đồng.

Tổng tiền thuế truy thu qua thanh tra là 352,3 tỷ đồng, trong đó, thuế giá trị gia tăng năm 2014 số tiền 758.300 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 351,5 triệu đồng.

Tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quy định, do có hành vi kê khai sai dẫn đến số tiền thuế phải nộp 70,4 triệu đồng.

Tiền phạt với mức 600.000 đồng đối với hành vi lập sai báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I, III/2014 gửi cơ quan thuế.

Tiền phạt với mức 3,5 triệu đồng do kê khai thông tin về giao dịch liên kết. Tiền chậm nộp 84,3 triệu đồng do có hành vi chậm nộp tiền thuế, số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết 26/7/2017.

“Yêu cầu CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 27/7/2017 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước”, kết luận của Cục thuế Hà Nội nêu rõ.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với ban lãnh đạo NHP, trong đó có ông Lê Xuân Nghĩa. Theo đó, chuyên gia kinh tế, chủ tịch NHP - ông Lê Xuân Nghĩa đã bị phạt 42,5 triệu đồng do bán “chui” quyền mua cổ phiếu.