Ngày 24/11, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học (NLSH) có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Theo Thanh tra Chính phủ, thực hiện mục tiêu phát triển NLSH để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 10/2007 đến tháng 3/2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án NLSH với công suất mỗi nhà máy 100.000m 3 Ethanol/năm, thể hiện sự quyết tâm trong việc đưa NLSH vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm. Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị biện pháp cụ thể:

Về cơ chế, chính sách

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Đối với dự án đã hoàn thành: Các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các nhà máy NLSH được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo Nghị định số 41 ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển vùng sắn nguyên liệu phục vụ sản xuất NLSH; tổ chức, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sắn, tạo vùng nguyên liệu bền vững. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Quyết định số 53 ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH với nhiên liệu truyền thống. Giao Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền để người tiêu dùng tin tưởng sử dụng nhiên liệu Xăng E5. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương xác định giá trị thực hiện đầu tư theo quy định đối với dự án Dung Quất làm cơ sở cho việc thanh quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán dự án đầu tư.

Đối với dự án chưa hoàn thành: Giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chủ đầu tư khẩn trương xây dựng giải pháp cụ thế đối với dự án NLSH Phú Thọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về xử lý kinh tế

Chủ đầu tư PVB chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi khoản chi phí lập báo báo đầu tư phân xưởng thu hồi C02 đã thanh toán cho nhà thầu tư vấn CHCO 391,789 triệu đồng.

HĐQT PCB và nhà thầu PTSC chịu trách nhiệm thực hiện giảm giá gói thầu điện hơi số tiền 200.000 USD.

Nhà thầu PTSC chịu trách nhiệm thuê đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để xử lý, khắc phục hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu của dự án, chi phí do PTSC chịu.

Nhà thầu PVC và PTSC chịu trách nhiệm về những thiệt hại kinh tế gây ra đối với các chủ đầu tư do vi phạm hợp đồng EPC.

Về xử lý trách nhiệm

Giao Bộ Công thương chủ trì, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tố chức, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm, khuyết điểm theo từng việc cụ thể, đối với từng dự án đã nêu tại Mục I, Phần c Kết luận thanh tra.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng Dự án NLSH Phú Thọ và Dung Quất có dấu hiệu cố ý làm trái và/hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc lựa chọn địa điểm xây dựng (Dự án Dung Quất), trong chỉ định thầu, trong ký kết và thực hiện các hợp đồng EPC, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nêu tại kết luận thanh tra.

Trung Giã