(PL)- Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 6 đã có trên 160 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 16,2 tỷ USD.