(HNM) - Ngày 5-7 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tính đến hết ngày 30-6, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành quản lý đạt 117.523 tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn ngành đã phát hiện, xử lý 8.915 vụ buôn lậu, trị giá hàng vi phạm ước tính 168 tỷ đồng, thu nộp NSNN hơn 5 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, ngành hải quan phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ mới, đồng thời tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, việc tổ chức xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh cũng được tập trung thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.