Tập đoàn Hyundai (HHI) của Hàn Quốc vừa ký kết một hợp đồng với bộ quốc phòng Philipines, theo đó Hàn Quốc sẽ đóng 2 tàu khu trục cỡ nhỏ cho Hải quân Philippines.

0in;vertical-align:baseline">