Sở GDCK Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 của 3 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX gồm LBE, ECI và HST.

Sau khai giang, 3 cong ty thiet bi giao duc ve dich ke hoach loi nhuan nam - Anh 1

Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Sách và Thiết bị Trường Học Long An (mã LBE), doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III/2016 lần lượt đạt 25,66 tỷ đồng và gần 868 triệu đồng, giảm 13,96% về doanh thu và 18,74% về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu LBE đạt 56,45 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,97% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 97,33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 2,11 tỷ đồng, tăng gần 5% cùng kỳ và hoàn thành 89,79% kế hoạch năm.

Trong khi đó, CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã ECI) cho biết, quý III/2016, doanh thu đạt 21,29 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 11,8% cùng kỳ, đạt 1,27 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ECI đạt 53,33 tỷ đồng doanh thu và 3,56 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng 14,25% và 4,09% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh cả năm là doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận 3,5 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm, ECI đã hoàn thành 106,66% kế hoạch doanh thu và 101,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Quý III/2016, CTCP Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên (mã HST) đạt 17,44 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,52% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 357 triệu đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 45,17 tỷ đồng, tăng 33,88% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hơn 1 tỷ đồng, tăng 14,94% cùng kỳ và hoàn thành 95,24% kế hoạch năm.

T.T