Sau bão số 10, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa lớn đến rất lớn khiến lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo VTC