Tính đến hết ngày 31/10/2016, số mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài hiện hành là 19.895 mã gồm 3.074 tổ chức và 16.821 cá nhân.

Sau 1 nam, NDT nuoc ngoai tai TTCK Viet Nam tang them gan 1.500 NDT - Anh 1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thông báo đã cấp thêm mã số giao dịch cho 146 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 15 tổ chức và 131 cá nhân. Ngoài ra, VSD cũng chấp thuận thay đổi thông tin cho 55 nhà đầu tư nước ngoài gồm 18 tổ chức và 37 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 3 nhà đầu tư nước ngoài.

Tính đến hết ngày 31/10/2016, số mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài hiện hành là 19.895 mã gồm 3.074 tổ chức và 16.821 cá nhân.

Trong tháng 10 năm ngoái, VSD đã cấp mã số giao dịch cho 112 nhà đầu tư nước ngoài gồm 50 tổ chức và 62 cá nhân. Tính đến hết ngày 30/10/2015, VSD đã cấp cho 18.413 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.840 tổ chức và 15.573 cá nhân.

Như vậy, sau 1 năm, số nhà đầu tư nước ngoài đã tăng thêm 1.482 nhà đầu tư mới, trong đó số lượng tổ chức đầu tư tăng thêm 234 tổ chức và cá nhân đầu tư tăng 1.248 người.