(CL)- Trong đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) diễn ra ngày 5/5, hơn 99% cổ đông SHB đã đồng ý kế hoạch sáp nhập với Habubank. Trước đó, khoảng 85% cổ đông Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) cũng đã biểu quyết sáp nhập vào SHB.

Sau khi sát nhâp, SHB vẫn giữ nguyên tên gọi (Ảnh: HNM)

Như vậy, sự đồng thuận từ cả SHB và Habubank khiến việc sát nhập hai ngân hàng này diến tiến thuận lợi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của SHB đã thông qua giao dịch sáp nhập Habubank (mã CK: HBB) vào SHB (bao gồm cả việc thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Ngân hàng sau sáp nhập). Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để thực hiện giao dịch sáp nhập được thực hiện là 1 cổ phiếu của HBB sẽ được hoán đổi ngang bằng 0,75 cổ phiếu của SHB (mệnh giá 10.000 VND); 1 cổ phiếu của SHB sẽ được nhận thêm 0,21 cổ phiếu của SHB (mệnh giá 10.000 VND).

Sau sáp nhập, cổ tức mà cổ đông cũ của SHB được chia trong năm 2012 sẽ thêm 0,21% cổ phiếu SHB mới. Còn đối với cổ đông sau sáp nhập (bao gồm cổ đông mới) thì mức cổ tức được chia tối thiểu bằng lãi suất huy động tại thời điểm đó.

Ngày 4/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản thể hiện sự ủng hộ chủ trương sáp nhập SHB và Habubank trên cơ sở tự nguyện của hai ngân hàng. NHNN nhận định: “Quyết định sáp nhập này là một lựa chọn tối ưu để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nói riêng và các nhà đầu tư nói chung tại Habubank, phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để việc sáp nhập này thành công”.

Sau đại hội cổ đông của Habubank (28/4), con số lỗ khoản lỗ lũy kế của ngân hàng này được tính toán lại từ 4.066 tỷ đồng chỉ còn 1.829 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch SHB cho biết: “Trong năm 2012, sau khi sáp nhập, khoản lỗ trên sẽ được xử lý xong. Vì trước khi có phương án sáp nhập, lợi nhuận của SHB năm 2011 trên 1.000 tỷ đồng, dự kiến lãi năm 2012 là 1.250 tỷ đồng.
Còn kết quả kinh doanh bình thường của Habubank trong các năm trước khi xảy ra khó khăn khoảng 600 tỷ đồng/năm. Như vậy, lợi nhuận của ngân hàng hợp nhất dự kiến khoảng 1.850 tỷ đồng, dôi ra khoảng 21 tỷ đồng so với khoản lỗ Habubank chuyển sang sau sáp nhập là 1.829 tỷ đồng”.

Khi việc sát nhập thành công, SHB trở thành 1 trong 10 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam về quy mô vốn và tổng tài sản.

Q.Dũng