Gần đây, trên sông Hiếu, đoạn từ chân cầu Cửa Việt đến cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị (dài gần 3 km) đã xảy ra sạt lở và xuất hiện tình trạng nước biển xâm thực vào đất liền 30 - 40 m do triều cường và mưa lũ.