Nghi ngờ mẹ có quan hệ tình cảm với người đàn ông lạ, Dương Văn Cương đã cầm dao đâm chết nạn nhân.