Theo tin từ Bộ Xây dựng, trong quý 4/2007, Bộ xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hình thành tập đoàn Phát triển Nhà và đô thị do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm nòng cốt.