(NLĐ)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thủ tục đăng ký mua điện giá ưu đãi.

Theo đó, các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng không quá 50 KWh/tháng đến các trụ sở điện lực hoặc các trụ sở khác theo thông báo của ngành điện để đăng ký mua điện theo mức giá 993 đồng/KWh cho 50 KWh đầu tiên. Khi đi đăng ký, khách hàng mang theo hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện. Thời hạn tiếp nhận đăng ký kéo dài đến hết ngày 31-3.