(HNM) - UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý với tờ trình của liên ngành: Sở GD-ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Ngày hội thanh niên Thủ đô với nghề nghiệp”.