VOV.VN - Đây là thông tin được Ban Kinh tế Trung ương cho biết tại cuộc họp chuẩn bị cho hội thảo, diễn ra chiều qua tại Hà Nội.

“Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc” sẽ diễn ra vào ngày 20/3/2015 tại Hà Giang.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ tổ chức 3 phiên chuyên đề, gồm: Phát triển thương mại biên giới tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới đất liền của tỉnh Hà Giang; Chiến lược phát triển kinh tế du lịch Hà Giang trong mối liên kết với các tỉnh trong khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị đặc sản và nông - công nghiệp dược liệu Hà Giang.

Song song với 3 phiên chuyên đề, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm do các sở: Công thương; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh triển khai thực hiện.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Lê Vĩnh Tân cho biết, trong cuộc hội thảo này sẽ nghiên cứu đề xuất thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển nông, công nghiệp dược liệu của tỉnh Hà Giang và mở rộng ra các tỉnh xung quanh tạo thành vùng dược liệu quốc gia, trong đó Hà Giang là trung tâm; Đề xuất được số lượng cơ chế cần để phát triển kinh tế biên mậu trong đó có tính đến phân cấp, giao quyền cho các tỉnh biên giới phía Bắc trong một số lĩnh vực để phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ./.