Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 11/11 tới, tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo ngày 1/11, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Cù Thị Hậu cho biết dự kiến 355 đại biểu sẽ về dự Đại hội. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội III, rút ra bài học kinh nghiệm và thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV, định hướng đến năm 2020. Đại hội cũng nghiên cứu, thảo luận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam; bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IV.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2010, số người cao tuổi Việt Nam là 8,15 triệu người, chiếm 9,4% dân số cả nước. Hiện nay, hơn 75% số người cao tuổi đang sống cùng con cháu, trong đó 67,3% người cao tuổi làm chủ hộ và hơn 90% vẫn giữ vai trò quyết định hoặc tham gia các công việc trong gia đình.

8,3% số người cao tuổi sống độc thân; 3% sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội tại các trung tâm dưỡng lão, nhà chùa, nhà thờ; 72% sống ở nông thôn. Chỉ có 21% người cao tuổi có lương hưu, 70% không có tích lũy tuổi già. 71% người cao tuổi có 3-4 loại bệnh; 95% người cao tuổi có bệnh mạn tính…

Để chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo khung pháp lý riêng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, phát huy tiềm năng to lớn của họ. Thực hiện Luật người cao tuổi, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật; một số bộ, ngành cũng đã ban hành các Thông tư quy định một loạt chính sách mới cho người cao tuổi, các chính sách này đang dần đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ IV, Hội phấn đấu tập hợp 90% trở lên người cao tuổi vào tổ chức Hội. Các Hội Người cao tuổi cơ sở đều có kế hoạch tham gia giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi và các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi, góp phần bảo đảm 100% người cao tuổi thuộc diện đều được hưởng trợ cấp xã hội, được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế.

Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, 70% người cao tuổi, 65% cơ sở Hội, 50% cấp huyện, cấp tỉnh đạt danh hiệu “Tuổi cao-Gương sáng,” 90% hộ có người cao tuổi đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…/.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)