Ngoài các quận trung tâm như quận 1, 3, 4, 5, 6… các quận sử dụng nguồn nước từ Nhà máy Thủ Đức như quận 2, 9 và Thủ Đức cũng bị cúp nước kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ.

Sap cup nuoc tat ca quan noi thanh Sai Gon - Anh 1

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết từ lúc 0 giờ đến 4 giờ sáng 21-6, nhiều quận/huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ bị tạm ngưng cấp nước.

Trong thời gian bốn tiềng đồng hồ nói trên, các khu vực bị ảnh hưởng mất nước hoàn toàn như: các quận 1, 2, 3, 5, 9 và Thủ Đức.

Ngoài ra, nhiều phường sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thủ Đức cũng bị cúp nước.

Cụ thể, như quận 4 có các phường: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Quận 6 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6). Quận 7 (phường Tân Thuận Đông). Quận 8 (phường 9, 10, 11). Quận 10 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15).

Tại quận 11 có các phường 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16.

Quận Tân Bình gồm phường 1, 2, 3, 6.

Quận Phú Nhuận gồm phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Quận Bình Thạnh gồm phường 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.

Theo Sawaco, nguyên nhân cúp nước nhằm bảo trì máy móc thiết bị ở Nhà máy nước Thủ Đức.

“Khi phát nước trở lại, các khu vực nêu trên có thể sẽ bị tình trạng nước yếu hay bị đục cục bộ trong thời gian ngắn do xáo trộn thủy lực” - Sawaco khuyến cáo thêm.