Tại buổi ra mắt, nhà thư pháp Trịnh Tuấn sẽ có chương trình giao lưu với khách mời về các chủ đề trong nghệ thuật thư pháp.