Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt và Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT sắp được cấp phép...