Tháng 10, Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Hội thảo Khoa học Phật giáo Nam tông Khmer: Tính kế thừa, thành tựu và phát triển tại tỉnh Kiên Giang.

Sap co hoi thao ve tinh ke thua cua Phat giao Nam tong Khmer - Anh 1

Năm 1981 là dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự ra đời của Phật giáo Việt Nam, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ - tiền thân của Phật giáo Nam tông Khmer, thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm đánh giá những thành tựu trong 35 năm qua, và định hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập, thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Hội thảo Khoa học Phật giáo Nam tông Khmer: Tính kế thừa, thành tựu và phát triển.

Nội dung chính của Hội thảo nhằm nêu bật đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer trong phong trào chấn hưng Phật giáo từ thế kỷ 19 đến 1975, quá trình phát triển Phật pháp, văn hóa dân tộc, giao lưu - tiếp biến văn hóa, những vấn đề và bối cảnh toàn cấu hóa trong Phật giáo Nam tông Khmer, …

Hội thảo sẽ có 1.200 đại biểu tham dự từ đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, nhà nghiên, nhà giáo dục, Tăng Ni, Phật tử trong cả nước từ các ngày 7, 8, 9/10/2016.

Thu Thùy