Hôm qua 20.6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận giữa Cơ quan hợp tác Hàn Quốc (KOICA) và Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc thực hiện dự án thí điểm hỗ trợ xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử đầu tiên cho Chính phủ VN bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, trị giá 3 triệu USD.